https://drive.google.com/file/d/10MCmt878kvfxIcd6oH3o6OGf9RazJPgi/view

Sr. No.SchemeયોજનાWebsite linkVideo link
1PMSYM – Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM- SYM)વડાપ્રધાન શ્રમ યોગી માન-ધનhttps://pmsym.csccloud.in/https://drive.google.com/file/d/1Q6Fd-E7j9oYIwMmk0Vdf06uxuT7SQa0-/view
2Atal Pension Yojana (APY) અટલ પેન્શન યોજના (એપીવાય)https://www.npscra.nsdl.co.in/scheme-details.phphttps://drive.google.com/file/d/17p8z5t-cXX0d6ehsU5xDfI-ZUOBfGaFG/view?usp=sharing/
3Electric Vehicle Charging Stationsઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ચાર્જિંગ સ્ટેશનhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/Electric/RegForm.aspx
4Non-Woven bag making Machineનૉન-બોવેંગ બેગ બનાવવાની મશીનhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/BMMO/info.aspx
5Registration for Udyam Jyotiઉદ્યોગ જ્યોતિ માટે નોંધણીhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/MSME/MSMEReg.aspx
6Currency Counting Machine– (Gobbler PX5388/ PX301)ચલણ ગણતરી મશીનhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/fakecurrencydetector/ProductList.aspx
7Apply for Sanitary Napkin Unitસેનિટરી નેપિન યુનિટ માટે અરજી કરોhttps://registration.csc.gov.in/CSCServices/Services/napkin/santary_napkin.aspx
8Biometric Devices Orderબાયોમેટ્રિક ઉપકરણો ઓર્ડરhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/RDDeviceInst/ProductList.aspx
9LED BULB MMU ORDERએલઇડી બલ્બ એમએમયુ ઓર્ડરhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/CSCDIY/ProductList.aspx
10Jeevan Pramaan (Digital Life Certificate for Pensioners)જીવન પ્રમાણ (પેન્શનરો માટે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ)https://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/JeevanPramaanAuth/info.aspx
11E-Court Servicesઇ-કોર્ટ સેવાઓhttps://services.csccloud.in/ecourt/Default.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1K4ZI5shzzvuhKuhP-ncx9pqIVxuxFVjV/view
12Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendraવડા પ્રધાન જન ઔષધિ કેન્દ્રhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/JanAushadhi/JanRegHome.aspx
13PVC CARD and Biometric Deviceપીવીસી કાર્ડ અને બાયોમેટ્રિક ઉપકરણhttps://registration.csc.gov.in/cscservices/Services/PVCCard/Notice.aspx
14NIELIT Fecilitation Centerનિલિટ ફેસિલિટી સેન્ટરhttps://registration.csc.gov.in/CSCServices/Services/Nielit/NielitRegForm.aspx
15IRCTC AGENT REGISTRATION FORMઆઈઆરસીટીસી એજન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મhttps://registration.csc.gov.in/CSCServices/Services/IRCTC/Home.aspx
16Mahindra Home Loanમહિન્દ્રા હોમ લોનhttp://13.126.173.165/eloan/
171mg Health Services1 એમજી આરોગ્ય સેવાઓhttps://csc.1mg.com/
18AWS Educateએડબ્લ્યુએસ શિક્ષિતhttp://exam.cscacademy.org/admin/users/dashboard
19Admit Card Print Navodaya Vidyalaya Samitiએડમિટ કાર્ડ પ્રિન્ટ નવોદય વિદ્યાલય સમિતિhttp://219.90.64.157/admit_card_download/index.php/class6/admit_card
20Advanced English Learningઉન્નત અંગ્રેજી લર્નિંગhttp://www.englishstrokes.com/CSCPV/
21Application Form For Card Print Department Of Empowerment Of Persons With Disabilitiesવિકલાંગ વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ વિભાગના કાર્ડ છાપવા માટેની અરજી પત્રકhttp://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application
22Appointment Booking Credihealthનિમણૂંક બુકિંગ ક્રેડિટ કાર્ડhttps://admin.credihealth.com/login
23Ayushman Bharat Schemeઆયુશ્યમાન ભારત યોજનાhttps://pmjay.csccloud.in/web/index.php/home/registrationhttps://drive.google.com/file/d/1nSAIEnGwlvjWebU-LRmICZct_NzcnxOh/view
24Bajaj Motor Comprehensive INSURANCEબજાજ મોટર વ્યાપક વીમોhttp://webservices.bajajallianz.com/CSC/home.jsp
25Basic Computer Courseમૂળભૂત કમ્પ્યુટર કોર્સhttp://cscacademy.org/
26Birth And Death Applicationજન્મ અને મૃત્યુ એપ્લિકેશનhttp://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/csc
27Brand Cartબ્રાન્ડ કાર્ટhttp://52.221.162.191/cscecomm/multibrand/
28Bus Ticket Bookingબસ ટિકિટ બુકિંગhttps://www.bookonspot.com/home
29Bus Ticketsબસ ટિકિટhttp://www.busindia.com/
30Red Busલાલ બસhttps://in3.seatseller.travel/ui#/cschome
31CSC Insurance Khataસીએસસી વીમા ખાતાhttp://www.indiafirstlife.com/microinsurance/jsp/cscsend.jsp
32CSC Loan Bazaarસીએસસી લોન બજારhttp://13.126.173.165/eloan/
33CSC Skill Centre સીએસસી સ્કિલ સેન્ટરhttp://13.126.173.165/skills/
34Caste & Income Certificateજાતિ અને આવક પ્રમાણપત્રhttp://jharsewa.jharkhand.gov.in/
35Certificate Printing Civil Registration Systemપ્રમાણપત્ર પ્રિંટિંગ નાગરિક નોંધણી સિસ્ટમhttp://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/csc
36Complete Health Care Universal Sompo General Insuranceપૂર્ણ આરોગ્ય સંભાળ યુનિવર્સલ સોમ્પો જનરલ ઇન્સ્યુરન્સhttp://universal-sompo.net.in/CSCLogin/CSCLogin.aspx
37Course In Financial Accounting Tally Certification Programફાઈનાન્સિયલ એકાઉન્ટિંગ ટેલી સર્ટિફિકેશન પ્રોગ્રામમાં કોર્સhttp://promptcsctally.in/
38Course On GST Tally Education Private Limitedજીએસટી ટેલી એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પર અભ્યાસક્રમhttps://www.csctally.in/
39DIGINAME Domain DIGINAMEડિજિનેમ ડોમેન ડિજિનેમhttps://diginame.in/
40Diagnostic Services Medi360ડાયગ્નોસ્ટિક સેવાઓ Medi360https://www.medi360.in/
41DigiLocker Ministry Of Electronics & Information Technologyડીજીલોકર્સ ઑફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજીhttp://digilocker.csccloud.in/Digilocker/https://drive.google.com/file/d/1JlAu9aDQrWi_n63yI9EXe3FuGnpo49km/view
42DocOnline TelemedCSCડૉકઑનલાઇન ટેલિમસીસીસીhttps://telemed.cschealth.in/csc/auto_login
43Domestic Travel Insurance Universal Sompo General Insuranceડોમેસ્ટિક ટ્રાવેલ વીમા યુનિવર્સલ સોમ્પો જનરલ ઇન્સ્યુરન્સhttp://universal-sompo.net.in/CSCLogin/CSCLogin.aspx
44EnglishBolo IL&FS Education And Technologyઅંગ્રેજીબોલો આઈએલ એન્ડ એફએસ શિક્ષણ અને તકનીકhttps://www.englishbolo.com/
45Exam Registration National Institute Of Open Schoolingપરીક્ષા નોંધણી નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઓપન સ્કૂલિંગhttp://online.nios.ac.in/niosreg09/examform01.asp
46FASTAG Service Equitas Small Finance Bankફાસ્ટગ સર્વિસ ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકhttps://fastag.equitasbank.com/agentADMIN/
47Flight Tickets Travel Boutique Onlineફ્લાઇટ ટિકિટ યાત્રા બુટિક ઓનલાઇનhttps://csctravel.travelboutiqueonline.com/FlightSearch.aspx
48Future Generali Fire And Allied Perilsફ્યુચર જનરલ ફાયર એન્ડ એલાય્ડ પીરિલ્સhttp://online.futuregenerali.in/csc/Default.aspx?code=82de274bd0e69df5b6906efc46d6aad7a4ab1d7d&state=VDB1XDUKZIP2PA6WFG
49GST & TDS Return, DSC, LLP Registrationજીએસટી અને ટીડીએસ રીટર્ન, ડીએસસી, એલએલપી નોંધણીhttp://taxgeniusllp.com/taxgeniusllp/Servicehomepage.html
50GST Return Filing Impact Standard Business Reporting Pvt. Ltd.જીએસટી રીટર્ન ફાઇલિંગ ઇમ્પેક્ટ સ્ટાન્ડર્ડ બિઝનેસ રિપોર્ટિંગ પ્રા. લિ.https://account.govreports.co.in/Account/CSCRegistration?registerKey=QjdGbkN1SjB0SnM9&key=L3JRelFlSVJBVWlmVXB1YVgwMEw0aE1IRFlSenFucmowRHppN3JESEJxVjEzVzNUTC9IZWhRPT0%3D
51HDFC FastTagએચડીએફસી ફાસ્ટગhttp://13.126.173.165/fastag/hdfc/https://drive.google.com/file/d/1UJA3oDnj8j5A5gcJepOm_LHTAd3479e9/view?usp=sharing
52HDFC Fire And Allied Perils HDFC ERGO General Insuranceએચડીએફસી ફાયર એન્ડ એલાય્ડ પેરલ્સ એચડીએફસી એઆરજીઓ જનરલ ઇન્સ્યુરન્સhttps://hepgw.hdfcergo.com/CSChdfcergo/cscconnect.aspx
53Health Homeo OTH CSC Ehealthcareહેલ્થ હોમિયો ઓએચટી સીએસસી એથલ્થકેરhttp://cschealth.in/
54IIT/JEE/BITSAT/NEET Preparationઆઈઆઈટી / જેઈઇ / બીટસેટ / એનઇઇટી તૈયારીhttps://csc.embibe.com:8081/login.php
55Income Tax Return Filing Tax2Winઆવકવેરા રીટર્ન ફાઇલિંગ કર 2Winhttps://tax2win.biz/csc/?code=e735aca74e35b9fa2e9a7cad9e23dfcd2c95568c&state=3582
56Janta Personal Accident IFFCO TOKIO General Insuranceજનતા પર્સનલ અકસ્માત ઇફ્કો ટોકિયો જનરલ ઇન્સ્યુરન્સhttps://www.online.iffcotokio.co.in/itgicscportal/csc.do?product=JPC
57Jeevika Didi Registrationજીવિકા દિદી નોંધણીhttps://services.csccloud.in/JeevikaDidi/Default.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1fFKknb4TJbDrg15_EV-8bzdgQ-AuEzon/view
58Job Seekers Registrationજોબ સીકર્સ રજિસ્ટ્રેશનhttp://eniyog.com/index
59KISANeSTOREકિસાનસ્ટોરhttp://www.kisanestore.in/
60Learn English – Gold Plan English Strokesઇંગલિશ જાણો – ગોલ્ડ પ્લાન ઇંગલિશ સ્ટ્રોકhttps://careerstrokes.com/vle1/
61License Application Food Safety And Standards Authority Of Indiaલાઈસન્સ એપ્લિકેશન ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાhttps://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx
62Mahindra Home Loanમહિન્દ્રા હોમ લોનhttp://13.126.173.165/eloan/
63Medicine Welcome Cureદવાખાનામાં આપનું સ્વાગત છેhttps://www.welcomecure.com/login
64Motor Comprehensive – United India United India Insuranceમોટર વ્યાપક – યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા વીમાhttps://portal.uiic.in/UCscConnect/shop.jsp
65Motor Third Party Royal Sundaram General Insuranceમોટર થર્ડ પાર્ટી રોયલ સુંદરમ જનરલ ઇન્સ્યુરન્સhttps://www.royalsundaram.in/EPAS/loginAction.do?do=check
66NHRC Online Complaint Registrationએનએચઆરસી ઓનલાઇન ફરિયાદ નોંધણીhttps://www.hrcnet.nic.in/CSC/public/Home.aspx
67NIA Motor Comprehensive New India Assuranceએનઆઈએ મોટર વ્યાપક નવી ભારત ખાતરીhttps://web.newindia.co.in/NIABancsPortal/NonCustomerDashboard.html#/home
68National Institute Of Electronics And Information Technology (NIELIT)નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી (એનઆઈઈએલ આઈટી)https://student.nielit.gov.in/nieletpaymentservices.aspxhttps://drive.google.com/file/d/1S1eXC4L7E5sj_wg5aDDptt3MkW5Rd4BJ/view
69National Pension Scheme (NPS)રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (એનપીએસ)http://13.126.173.165/nps/index.php/home/homehttps://drive.google.com/file/d/1xFcejq0o5s4HkwXch2Ja3bZJpRWsvIqq/view
70National Scholarships Ministry Of Electronics & ITઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઇટી રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ મંત્રાલયhttps://scholarships.gov.in/
71Navy Recruitment Indian Navyનેવી ભરતી ભારતીય નૌકાદળhttps://www.joinindiannavy.gov.in/en/account/login
72OYO Roomsઓવાયઓ રૂમhttps://www.oyorooms.com/?corporateuser=true
73Online Admission Form Navodaya Vidyalaya Samitiઑનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ નવોદય વિદ્યાલય સમિતિhttps://nvsadmissionclasssix.in/VLE/homepage
74Online Admission National Institute Of Open Schoolingઓનલાઈન એડમિશન ઓપન સ્કુલિંગ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુટhttps://sdmis.nios.ac.in/
75Online Application Form IGNOUઑનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ ઇગ્નુhttps://onlineadmission.ignou.ac.in/admission/StudentRegistration.aspx
76Online Application For CIPET JEE Central Institute Of Plastics Eng & Tech – CIPETસીઆઈપીઇટી માટે જેઈઇઇ સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પ્લાસ્ટિક એન્જિન એન્ડ ટેક – સીઆઈપીઇટી માટે ઓનલાઇન અરજીhttps://eadmission.cipet.gov.in/login
77Online Multimedia School (6th To 10th) Avdhan Mind Powerઓનલાઇન મલ્ટીમીડિયા સ્કૂલ (6 થી 10 મી) અવધન મન શક્તિhttp://superuniv.com//index.php?route=account/login
78Online Registration For English Speaking Course GurukulOnline Learning Solutionsઇંગલિશ બોલતા કોર્સ માટે ઑનલાઇન નોંધણી ગુરુકુલ ઑનલાઇન લર્નિંગ સોલ્યુશન્સhttp://services2.gols.in/csc/admin/adduser.jsp
79Online Registration For NEET CBSEએનઇઇટી સીબીએસઈ માટે ઓનલાઇન નોંધણીhttps://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
80Online Store Kisan Pointઑનલાઇન સ્ટોર કિશન પોઇન્ટhttp://www.kisanpoint.com/mrb/jsp/cscconnect/cscdigitalconnectlogin.jsp
81Online Store Jiva Ayurvedaઑનલાઇન સ્ટોર જીવા આયુર્વેદhttp://csc.jiva.com/
82Oriental Motor Third Partyઓરિએન્ટલ મોટર થર્ડ પાર્ટીhttp://223.30.244.2:8085/CSCConnect_LIVE/Transaction/index.aspx
83NSDL E-Governance Infrastructure Limited PAN Card Servicesએનએસડીએલ ઇ-ગવર્નન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ પેન કાર્ડ સેવાઓhttps://tin.tin.nsdl.com/pan2/servlet/LoginAuthCSC?code=754d7e9aa31bf53b46d3fafef8f59e3d34715f74&state=580871https://drive.google.com/file/d/16sUN7-VFUvrg7T62puJNVU0RvlKYUBHB/view?usp=sharing
84UTI Infrastructure Technology And Services Limited PAN Card Servicesયુટીઆઇ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટેકનોલોજી એન્ડ સર્વિસીસ લિમિટેડ પેન કાર્ડ સેવાઓhttps://www.myutiitsl.com/panonlineservices/CSCLogin
85PMG DISHAપીએમજી દિશાhttps://www.pmgdisha.in/app/trainingCenter/registerVle?code=c0fe0fe00399187e4629bdfdc35ec29b57a0a117&state=a616876e-0bbc-4af8-8696-41f3ab326e4fhttps://drive.google.com/file/d/1pfQaE5x0cNcTvqHZufMBvkURj45QePr_/view?usp=sharing
86Passport And Visa Divisionપાસપોર્ટ અને વિઝા વિભાગhttps://portal1.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/secure/loginAction
87Patanjali Ayurvedપતંજલિ આયુર્વેદhttp://patanjalicsc.com/
88RAP Registrationઆરએપી નોંધણીhttp://13.126.173.165/insurance/
89Railway Ticket Bookingરેલ્વે ટિકિટ બુકિંગhttps://www.irctc.co.in/nget/train-search
90Rapid Assessment Systemરેપિડ એસેસમેન્ટ સિસ્ટમhttps://ras.gov.in/vleusers/login
91Rap Mock Test CSC Academyરૅપ મોક ટેસ્ટ સીએસસી એકેડેમીhttps://wallet.csccloud.in/v1/payment/168218707264218
92Rashtrapati Bhavan Museum Ticket State Bank Of Indiaરાષ્ટ્રપતિ ભવન મ્યુઝિયમ ટિકિટ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાhttps://presidentofindia.nic.in/index.htm
93Reliance General Insuranceરિલાયન્સ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સhttps://smartzone.reliancegeneral.co.in:8443/Home/Index
94State Bank Of India SBIePay UP Pariksha Portalસ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા એસબીઆઈ ઈ પેય યુપી પરીક્ષા પોર્ટલhttps://pariksha.up.nic.in/
95Ministry Of Road Transport & Highwayમાર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયhttps://parivahan.gov.in/parivahan/
96Sarkari Pariksha Graposs Edutech Sarkari Parikshaસરકારી પરીક્ષા ગ્રૅપૉસ એજ્યુટેક સરકાર પરીક્ષાhttp://vmacscacademy.co.in/
97Scholarships Buddy4Studyશિષ્યવૃત્તિ બડી 4 સ્ટડીhttps://www.buddy4study.com/subscribers
98Soil Health Cardજમીન આરોગ્ય કાર્ડhttps://soilhealth.dac.gov.in/https://drive.google.com/file/d/1oOJ-hRAoPGntpU0N6s7mr0lky8vVg5px/view
99Super 30 Booksસુપર 30 બુક્સhttp://super30csc.in/
100Apollo Tele Health Services Super Speciality Consultationએપોલો ટેલિ હેલ્થ સર્વિસીઝ સુપર સ્પેશિયાલિટી કન્સલ્ટન્સhttp://csc.medeintegra.com/Default.aspx
101Individual Household Latrine (IHHL) Swachh Bharatવ્યક્તિગત ઘરેલું લેટરિન (આઇએચએચએલ) સ્વચ્છ ભારતhttp://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/
102Tally Certification With Flash Contentફ્લેશ સામગ્રી સાથે ટેલી સર્ટિફિકેશનhttp://promptcsctally.in/centre/home.php
103Department Of Justiceન્યાય વિભાગhttp://tele-law.in/https://drive.google.com/file/d/1UonuxQz0sw7n7NXmksRhf_FwEzuJFicr/view
104Telecentre Entrepreneur Courseટેલિસેંટ એન્ટ્રપ્રિન્યર કોર્સhttp://www.cscentrepreneur.in
105Small Industries Development Bank Of India Udyamimitraનાના ઉદ્યોગો ડેવલપમેન્ટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા ઉદ્યમમિત્રhttps://portal.udyamimitra.in/DigitalSevaConnect/GetDetails#NoBack
106Ujala Products EESLઉજાલા પ્રોડક્ટ્સ ઇઈએસએલhttp://ujala.eesl.co.in/forms/login.aspxhttps://drive.google.com/file/d/131aenqscBDGLeITzrtE5PT2vcAzNkRhG/view
107Veterinary Doctor Consultation EPashu Chikitsaવેટરનરી ડોક્ટર કન્સલ્ટેશન ઇપશુ ચિકિત્સાhttp://epashuchikitsa.csc-services.in/
108Videocon D2h New Connectionવિડિયોકોન ડી 2 એચ નવી કનેક્શનhttp://csc.videocond2h.com/csc-home.php
109India Development Gateway (InDG) Vikaspediaઇન્ડિયા ડેવલપમેન્ટ ગેટવે (આઈએનડીજી) વિકાસપીડિયાhttp://vikaspedia.in/InDG
110Ecourts Department Of JusticeEcourts ન્યાય વિભાગhttps://services.csccloud.in/ecourt/Default.aspx
111ELegal Consultancyઇલેગલ કન્સલ્ટન્સીhttp://cscelegal.in/app/webroot/consultancy/static/index.php
112Pradhan Mantri Kisaan Maandhan Yojanaપ્રધાન મંત્રી કિસાન માન ધન યોજનાhttps://pmkmy.gov.inhttps://drive.google.com/file/d/11RW1bD6MpPFInPDRMJXvj7ywPRHEZz4O/view
113HDFC Account and Credit Card Loan Product and EMI Collection Account Openingએચડીએફસી એકાઉન્ટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ લોન ઉત્પાદન અને ઇએમઆઈ કલેક્શન ખાતું ખુલવુંhttp://13.126.173.165/eloan/
114NATIONAL VOTERS’ SERVICES PORTAL રાષ્ટ્રીય મતદાતા સેવા પોર્ટલhttps://evp.ecinet.in/Account/Loginhttps://drive.google.com/file/d/1jvzMbqGUDfKZ0r2Z2n8wua3szXWYw_hC/view
115KCC- Kishan Credit Card Registration કેસીસી- કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ નોંધણીhttps://eseva.csccloud.in/KCC/Default.aspxhttps://youtu.be/jrxW8LMwMEI